Hjerte for håndballen

Huntonit gikk inn i 2018 – med konsernsjef i Byggma Geir Drangsland i spissen, som hovedpartner for Vipers.

Byggma asa har i alle år vært opptatt av å bidra i lokalsamfunnet der de enkelte fabrikker holder til – og da spesielt med tanke på idrett og aktiviteter for barn og unge.

 

I Vipers har vi funnet en fantastisk partner med en filosofi som vi gjerne vil identifisere oss med i Huntonit.

V= Vinnervilje
I = Idoler
P = profesjonelle
E = Eierskap
R = Råskap
S = Samhold


Vi er stolte over å være en samarbeidspartner til Vipers med all glød og entusiasme de sprer – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Vipers terminliste


Ole Gustav Gjekstad, Linn Jørum Sulland, hovedpartner Huntonit v/Geir Drangsland og Marta Tomac