Godt inneklima for deg og dine

Når du skal bygge nytt, renovere eller pusse opp: bruk den reneste platen - alle andre fordeler får du på kjøpet! Huntonit veggplater lages av en ren trefibermasse som i en våtprosess varmes opp og presses sammen til plater. Det brukes ikke lim eller andre tilsetningsstoffer i prosessen - deretter tørkes panelplatene i fabrikk. Etter montering avgir derfor ikke produktene farlig avgassing eller lukt ved ytre påvirkning. 

Huntonit har godkjenning fra Teknologisk Institutt i København. Platene er grundig testet og funnet fri for giftige avgasser.

All maling og lasering som benyttes er i samsvar med Inneklima Merket og anbefalingen fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Huntonit panelene har fått godkjennelse og svært gode resultater ved en omfattende test for inneklimaprodukter ved Teknologisk Institut i Danmark. Les sertifikatet.

 

Inneklimamerking
Inneklimamerket er felles for Norge og Danmark samt annerkjent verden over. Inneklimamerket stiller krav til produktet i dets bruksfase og omfatter produktenes påvirkning av luftkvaliteten i inneklimaet.

 

 

M1
Finsk kvalitetsmerke for byggematerialer gis i tre kategorier, der M1 har strengeste kriterier for utslipp. Building Information Foundation RTS rangsjeres som det ledende kvalitetsmerket i Skandinavia. 

Testing og kriterier
For å tildeles dette kvalitetsmerket må produktene passere en streng test av utslipp (inkl ammoniakk, formaldehyde og kreftfremkallende midler) og en lukt test. Testperioden er 28 dager. 

Huntonit AS har rett til å forsyne sine klassifiserte produkter med klassifikasjonsmerket og benytte dette merket i forbindelse med markedsføring av sine produkter. Vedtaket er i overensstemmelse med kravene i klassifikasjonen av inneluft 2008 samt i de generelle spesifikasjonene for klassifikasjon av bygningsmaterialer.

Hva er inneklima?
Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet. (Kilde NAAF).