Retningslinjer:

-  Våre logoer skal brukes iht vår profilmanual

-  Ved bruk av våre miljøbilder, skal det komme tydelig frem hvor disse er hentet fra

-  Våre bilder skal ikke endres eller på noen måte redigeres

-  Våre konkurrenter får ikke benytte seg av våre bilder i sin markedsføring

 

Se vår profilmanual her.