Om avgasser i maling

 

Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften.

Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene  og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter er lite dokumentert/kjent. Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne mer irriterende stoffer.

Så langt det er mulig bør man derfor velge miljø- og helsevennlige produkter. Vær bevisst på hva du tar inn i huset. Be om dokumentasjon på helse og miljøskadelige stoffer. (Kilde NAAF).

Maling gir fra seg mange kjemiske stoffer under og like etter påføring. Mange malinger avgasser også i relativ lang tid etter at de er tørket, aller mest de første 2-4 uker.

Huntonits panelplater er ferdig tørket i fabrikk og gir derfor ikke farlig avgassing etter montering i hjemmet. Det er blant annet derfor våre plater har fått godkjenning av Teknologisk Institutt i København og kan merkes med: